หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 23 งาน

1. จนท.ลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

1.ดำเนินการด้านเอกสารต่าง ๆ สำหรับลูกค้า เช่น การขอประวัติการรักษา ,เอกสารประกันต่าง ๆ
2.ติดต่อประส
วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. จนท.ประชาสัมพันธ์

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

จนท.ประชาสัมพันธ์
ต้อนรับ บริการ วิเคราะห์ความต้องการของผู้มารับบริการ
วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามอัตรารพ.
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. จนท.การเงินบริการ

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

งานบริการด้านการเงินสำหรับผู้ที่มีใช้บริการ วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 4
เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

งานซ่อมบำรุงภายในโรงพยาบาล วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. จนท.ยานยนต์ (ขับรถ)

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

ขับรถส่งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. จนท.บัญชี

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

งานบัญชีของโรงพยาบาล วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. จนท.การตลาด (Event Marketing)

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

1.การจัดกิจกรรมการตลาด ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
2.วางแผนการจัดกิจกรรมการตลาด การจัดสื่อกิจกรรมกา
วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามอัตรา รพ./ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. โปรแกรมเมอร์/เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

สนับสนุนระบบงานคอมพิวเตอร์ วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA)

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

ดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาลภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพ วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. นักรังสีเทคนิค

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)


งานด้านรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาล
วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. นักเทคนิคการแพทย์

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

งานห้องปฏิบัติการ(LAB) ของโรงพยาบาล วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. เภสัชกร

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

งานด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาล วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (ICN)

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

บริหารและควบคุม ระบบการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

บริการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. พยาบาลวิชาชีพ

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

บริการดูแลผู้ป่วย วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. พยาบาลบริหารความเสี่ยง

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

งานด้านบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. ผู้ควบคุมทางการเงิน (Financial Controller)

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

ติดตาม วิเคราะห์และควบคุมเงินของกิจการและบริษัทในเครือ การจัดหาเงินทุน และช่วยบริหารโดยการใช้ข้อมูลแ วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. ผู้อำนวยการนอกเวลา (Night Manager)

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการในช่วงเวลานอกราชการ วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. ช่างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

ดูแล ซ่อมแซม อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการแพทย์ วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตรมอัตรา รพ.
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. ช่างเครื่องมือแพทย์

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

ดูแล สนับสุนงานเครื่องมือทางการแพทย์ วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามอัตรารพ.
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. จนท.ตรวจสอบภายใน (Internal Audio)

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

งานตรวจสอบภายในของโรงพยาบาล วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

ดูแลพยาบาลผู้ป่วย ภายใต้การกำกับดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. จนท.รับส่งผู้ป่วย

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

บริการเข็นรถรับ-ส่งผู้ป่วยในโรงพยาบาล วันที่ 16 มิ.ย. 2557
อัตรา 4
เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี